Wat is chiptuning precies?

Standaard zijn de waarden van de parameters van de motormanagementsoftware niet optimaal. De motormanagementsoftware kan worden beïnvloed of gewijzigd, waarbij de aandacht uit gaat naar het opnieuw afstemmen van deze parameters. Dit proces noemen we chiptuning. Bij het chiptunen worden de waarden van de parameters dus geoptimaliseerd binnen de grenswaarden die worden opgegeven door de fabrikant van het betreffende voertuig. De hoeveelheid brandstof die ingespoten mag worden en het precieze moment waarop dit gebeurt worden verbeterd, waardoor chiptuning leidt tot een optimalisatie van de prestaties.

Wat betekent OBD chiptuning precies?

OBD is de afkorting van On Board Diagnostics. OBD chiptuning is een manier die wordt toegepast om de software op een makkelijke manier uit de auto te halen. Met behulp van een storingsdiagnosestekker wordt de data van het motormanagement uitgelezen, waarna deze gegevens kunnen worden gewijzigd.

Welke voordelen biedt OBD chiptuning in de praktijk?

Er zijn drie belangrijke voordelen te noemen van OBD chiptuning. Op de eerste plaats wordt het onmogelijk gemaakt voor erkende dealers om de wijzigingen op te sporen door middel van diagnosesystemen. Daarnaast is het zeer eenvoudig om het motorstuurprogramma weer in originele toestand te krijgen. Tot slot is de software weer makkelijk en snel te plaatsen, doordat er niet meer in het ECU motorstuurprogramma hoeft te worden gesoldeerd.

Is chiptunen mogelijk bij iedere auto?

Chiptunen is mogelijk bij de meeste auto’s die voorzien zijn van motormanagementsoftware en waarbij de motor wordt aangestuurd door een ECU, ofwel een Electronic Control Unit.

Voor welke motoren is chiptuning het meest rendabel?

Voertuigen die zijn voorzien van een motor met G-lader, compressor of turbo behalen de beste resultaten van chiptuning. Hierbij gaat het om zowel benzine- als dieselmotoren.

In hoeverre is chiptuning zichtbaar?

Chiptuning kan niet worden gezien aan de elektronica, waardoor er op het oog niets veranderd is. Wel is het uiteraard zo dat een vermogenstestbank het verbeterde vermogen kan meten. Dit gebeurt echter nooit bij de dealer, vooral omdat hiervoor een diagnosetoestel wordt gebruikt. Deze apparatuur is niet in staat om de aanpassingen op te sporen.

Kan de motor niet beschadigen door chiptuning?

Ja en nee. Ja, de motor kan beschadigen wanneer het chiptunen niet door een ervaren professional uit wordt gevoerd. Nee, de motor kan niet beschadigd raken wanneer wij verantwoordelijk zijn voor het chiptunen. Wij zorgen er op professionele wijze voor dat de motorcapaciteit wordt gemaximaliseerd, waarbij wij altijd binnen de waarden blijven die worden aangegeven door de fabrikant. Wij voorkomen dat de software van de auto wordt overbelast door deze optimaal uit te balanceren. Uiteraard voeren wij ook altijd de nodige tests uit. De motor heeft dan ook in geen geval extra onderhoudsbeurten nodig en de levensduur van de motor blijft onveranderd wanneer u het chiptunen uit laat voeren door CHIPTUNERS.

Ontstaat er ook geen extra slijtage aan de motor na chiptuning?

CHIPTUNERS voert met regelmaat (duur)tests uit. Wij hebben in geen enkel geval kunnen vaststellen dat de motor na chiptuning extra slijtage vertoont. Er wordt een aanzienlijke mechanische veiligheidsmarge gerealiseerd door de fabrikanten van de motoren en wij blijven altijd binnen de waarden die worden aangegeven door de betreffende fabrikanten. Hier komt nog bij dat de motor in het dagelijks verkeer lange tijd achtereen optimaal belast kan worden. Ook dit zorgt ervoor dat er geen extra slijtage op zal treden.

Waarom wordt de software niet geoptimaliseerd door autofabrikanten?

Veel mensen vragen zich af waarom autofabrikanten zelf niet direct zorgen voor optimale prestaties door de software ideaal af te stemmen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de auto’s over heel de wereld worden verkocht. In Europa bestaat er een uitstekende kwaliteit van zowel de brandstoffen als de motorolie. Daarnaast worden voertuigen binnen Europa regelmatig goed onderhouden. Fabrikanten moeten met slecht onderhoud en een sterk wisselende kwaliteit van brandstof en motorolie rekening houden. Daarom is het niet mogelijk om de software te optimaliseren af fabriek. De goede productkwaliteit en het goede onderhoud in Europa zorgt ervoor dat de levensduur behouden blijft na chiptuning.

Heeft chiptuning invloed op de fabrieksgarantie?

CHIPTUNERS.nl zorgt voor professioneel chiptunen. Dit betekent dat de optimalisatie niet eenvoudig te traceren is tijdens een reguliere onderhoudsbeurt van het voertuig. De chiptuning wordt dus in verreweg de meeste gevallen niet opgemerkt en dus gaat het in dat geval ook niet ten koste van de fabrieksgarantie.

Er is een software update uitgevoerd, en nu?

Het komt voor dat de software tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de auto een update krijgt. In dit geval is het nodig om de chiptuning software opnieuw toe te passen. U bent hiervoor natuurlijk altijd welkom bij CHIPTUNERS.nl. Wij berekenen hiervoor installatiekosten.

Is het afsluiten van garantie bij jullie mogelijk?

U loopt geen enkel risico wanneer u kiest voor chiptuning door CHIPTUNERS. Echter, wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht toch meer zekerheid wilt dan onze belofte. Daarom bieden wij een verzekering die voor een groot deel gelijkwaardig is aan de fabrieksgarantie. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u alle nodige informatie over deze extra garantie uiteraard vinden op onze website.

Moet het remsysteem worden vervangen na het chiptunen?

Wanneer u uw auto gebruikt voor regulier, alledaags verkeer, dan is het in geen geval nodig om het remsysteem van uw auto aan te laten passen na het chiptunen. De auto remt op dezelfde wijze als voorheen en het is niet nodig om harder te remmen. Wel is het aan te raden om een professioneel remsysteem te laten realiseren wanneer u de auto gebruikt voor andere doeleinden, waaronder autoraces.

Is het chiptunen van een leaseauto toegestaan?

Met regelmaat zorgen wij voor het professioneel chiptunen van leaseauto’s. Een groot deel van de leasemaatschappijen verleent toestemming voor het laten chiptunen van de auto, maar er worden in de meeste gevallen wel voorwaarden aan verbonden. In geen geval zullen uw gegevens door CHIPTUNERS met derden worden gedeeld. Wij respecteren uw privacy en gaan op vertrouwelijke wijze om met uw gegevens. Wij laten uw leasemaatschappij dan ook niet weten dat wij de leaseauto gaan chiptunen of hebben gechiptuned. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om het chiptunen van de leaseauto ongedaan te maken voordat u deze weer bij de leasemaatschappij inlevert.

Dus chiptuning ongedaan maken is mogelijk?

Zeker! U bent bij CHIPTUNERS.nl van harte welkom om het chiptunen terug te laten draaien, bijvoorbeeld wanneer u een leaseauto in moet leveren bij de leasemaatschappij. Uiteraard geldt dit ook gewoon voor voertuigen die uw eigendom zijn. Wij kunnen alles eenvoudig terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, waarmee alle aanpassingen als gevolg van chiptuning verdwijnen.

Wordt de bijtelling van een leaseauto verhoogd na chiptuning?

De bijtelling blijft onveranderd na het chiptunen. Uw autokosten gaan dan ook niet omhoog wanneer u de auto laat chiptunen. U kunt zelfs geld besparen door te kiezen voor chiptuning. Leaseauto’s met een lichtere motor zijn namelijk maandelijks voordeliger dan de leaseauto’s met zwaardere motoren. U kunt voor een model met een lichte motor kiezen, en zo profiteren van de lagere maandlast, waarna u de motorprestaties laat optimaliseren door middel van chiptuning. Het chiptunen is een eenmalige uitgave.

Verandert de hoogte van de wegenbelasting na chiptuning?

Nee, u gaat in geen geval meer wegenbelasting betalen na het chiptunen van uw auto. Het vermogen van de auto speelt geen rol bij het vaststellen van de hoogte van de wegenbelasting. Hiervoor wordt namelijk gebruik gemaakt van de fiscale pk’s. De hoogte van de wegenbelasting blijft daarmee onveranderd na chiptuning.

Verandert de premie van de autoverzekering na chiptuning?

Verzekeringsmaatschappijen berekenen hun verzekeringspremies op basis van diverse factoren. Hierbij valt te denken aan de leeftijd van de bestuurder en de leeftijd van de auto, het merk en model voertuig, de nieuwprijs van de auto en zelfs het woonadres van de eigenaar. Het aantal pk’s van een voertuig speelt echter geen rol in de bepaling van de hoogte van de verzekeringspremie. In verreweg de meeste gevallen heeft het chiptunen dan ook geen negatieve invloed op de hoogte van de verzekeringspremie.

Is er een wachtlijst voor het laten chiptunen van een auto?

Nee, er is geen wachtlijst bij CHIPTUNERS. Wanneer u uw auto wilt laten chiptunen, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze website. In de meeste gevallen kunt u al binnen 48 uur bij ons terecht voor het laten chiptunen van uw auto. Een afspraak maken voor een later moment is uiteraard ook altijd mogelijk.

Duurt het chiptunen van de auto lang?

Er zijn verschillende methoden die kunnen worden toegepast voor het chiptunen en iedere methode kent een eigen duur. Vaak nemen de werkzaamheden maximaal 2,5 uur in beslag. U kunt de auto bij ons achterlaten en boodschappen gaan doen of een wandeling in de buurt maken. Uiteraard mag u ook op onze locatie aanwezig blijven. U kunt zelf kijken hoe uw auto wordt gechiptuned door onze professional of u kunt genieten van een goede kop koffie of thee. Onze locatie is voorzien van Wifi.

Wat moet u verder nog weten voor of over het chiptunen?

Het is heel belangrijk om uw voertuig goed te onderhouden. Deze heeft op regelmatige basis een onderhoudsbeurt nodig. Dit verandert niet wanneer de auto is gechiptuned. Kies voor het gebruik van motorolie van hoge kwaliteit, liefst vol-synthetisch, en check de olie met regelmaat. Motorolie koelt de turbo, welke per minuut draait met maar liefst 150.000 omwentelingen. Om de turbo in uitstekende conditie te houden is het heel belangrijk om goed zorg te dragen voor de juiste motorolie en een goed oliepeil. Daarnaast raden wij u aan om de auto na het chiptunen goed warm te rijden, zodat de olie op bedrijfstemperatuur komt. Wanneer u op de snelweg rijdt, dan is de olie gemiddeld na een minuut of tien op bedrijfstemperatuur.

X